אקורד C

מתחילים לנגן אקורדים, האקורד C

מתחילים, כבר מתחילים אבל לפני זה אנחנו צריכים להבין מה זה אקורד, ואת הקשר בין אקורד לסולם.

סולם – סדרה של צלילים עוקבים,    לדוגמא         דו רה מי פה סול לה סי ,  מנוגנים אחד אחרי השני.

אקורד – 3 צלילים או יותר המנוגנים יחד לדוגמא   דו     מי      סול            מנוגנים ביחד

 

הסולם שכולנו מכירים – דו רה מי פה סול לה סי, נקרא סולם דו מאז'ור.  מאז'ור (Major באנגלית) במשמעות של ראשי, גדול.

האקורד דו מאז'ור אלו בעצם שלושה צלילים מהסולם – הראשון, השלישי והחמישי – דו מי וסול מנוגנים ביחד.
המספרים בטבלה הם המיקום של כל תו בסולם.

סולם דו מאז'ור

7 6 5 4 3 2 1
סי לה סול פה מי רה דו

אקורד דו מאז'ור
5 סול
3    מי
1    דו

אקורד דו מאז'ור נקרא כך מפני שהוא בנוי על התו דו. התו דו הוא הבסיס ומעליו הוספנו במרווחים את מי וסול.
השם בעברית: אקורד דו מאז'ור

השם באנגלית:
C Major
או בקיצור C

 

אקורד C
(ביד ימין)

אצבע 5 סול           אצבע 3 מי
אצבע  1 דו

 

 

 

 

 

המספרים ליד התווים מייצגים את המיקום של התווים בסולם אך אלה גם בדיוק האצבעות ביד ימין שאיתם אנחנו ננגן. 

התגובות סגורות.